Причината сутрин да ставаме от леглото

Един гладен старец не бил ял нищо цяла седмица. Всяка сутрин по изгрев слънце той се надигал от постелката върху пръстения под на колибата и тръгвал към близкото село да потърси работа. Повечето дни се връщал в къщи по мрак с празни джобове, дъвчейки клечка, за да заглуши къркоренето на стомаха си.

Една сутрин той най-сетне си намерил работа – да направи нова кошара за най-богатото семейство в града. Цял ден се потил под жаркото слънце, пренасял дървени греди зад голямата къща и набивал колове в спечената земя. Вечерта богатият му работодател бръкнал в джоба си и извадил шепа монети. Взел от купчината две петачета и ги подхвърлил на измършавелия труженик.

Смазан от умора, гладният старец тръгнал през селото. Довлякъл се до фурната и си купил с едната монета малък самун хляб. Отхапал от коричката и се отправил през площада към количката на цветаря. С втората монета гладният старец си купил една великолепна лилия. Дори цветарят, макар и доволен от покупката, решил, че старецът е полудял.

– Но ти умираш от глад! – възкликнал той. – Защо не си запазиш парите за нещо по-добро? Нещо за ядене за утре?

Гладният старец отхапал нов залък от хляба и се усмихнал.

– Първата половина на труда ми е, за да мога да живея – отвърнал той и усмивката му станала още по-широка. – Втората половина е, за да имам за какво да живея.

Гладният старец поднесъл цветето към носа си. Вдишал с наслада и си тръгнал към къщи, убеден, че без удоволствие не може да има Победа, не може да има живот.

Из “ЕДНО ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ВАШИЯТ ЖИВОТ”
Гал Сасон и Стив Уейнстийн

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s