Далай Лама за ума и медитацията

Веднъж група ученици били на аудиеция при Далай Лама. Един ученик го попитал:

„Ваше Светейшество, медитирал съм през целия си досегашен живот и все не ми се отдава да изключа ума си”. Другите ученици също закимали, защото така било и при тях.

Отговорът, който те получили от Далай Лама не бил това, което очаквали.

„Аз съм Далай Лама и съм медитирал през целия си живот и също не мога да изключа ума си. Виждаш ли, приятелю мой, трябва да разбереш, че работата не е в това да изключиш ума си. Увеличи дълбочината на водата под неспокойния ум – удълбочи целия океан, така че цялото водно тяло да няма досег с него.

Без свободно пространство между твоя ум и повърхността, всичко, което ще изпиташ е развълнувана вода и хаос.

Става въпрос да медитираш така, че да не се идентифицираш със своя ум и своите мисли. Това разграничение ти дава избор.

Ако твоето дете направи пакост, ти може да поемеш дълбоко дъх за момент и след това да запазиш спокойствие.

Ако твоят съсед ти се кара за това, къде си паркирал колата си, ти може да не реагираш като му се разкрещиш в отговор. Ти не си твоите мисли. Може да наблюдаваш проявлението на емоцията в своето тяло и после да я пуснеш да си иде.

Това изисква сериозна практика. Ако не се упражняваш – ще бъдеш обзет от емоцията и ще кажеш или направиш нещо глупаво.

Така, че това което получаваш чрез медитацията е избор.

Избирай умно!

meditation

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s