Разговори с Бога

Трябва да престанете да гледате на Бога като на разде­лен от вас и на себе си, като на разделени един от друг. Единственото решение е Върховната Истина: нищо не съществува във вселената, което да е откъснато от всичко останало. Всичко е Вътрешно свързано, Взаимно зависимо, в непрестанно Взаимодействие, втъкано в тъканта на целия живот.

Всички правителства, цялата политика трябва да се основава на тази истина. Всички закони трябва да се коренят в нея.

Това е бъдещата надежда на човечеството, единс­твената надежда за вашата планета.

По какъв начин функционира Законът на Любовта, за кой­то говореше преди?

Любовта дава всичко и не иска нищо.

-Възможно ли е ние, хората, да не изискваме нищо?

Ако всеки човек отдаде всичко, какво ще ви остане да изисквате? Единствената причина, поради която искате нещо, е защото някой друг го държи и не го дава.

Престанете да държите нещата за себе си!

-Това не може да се приложи, докато всички не го приложат едновременно.

Наистина, изисква се глобално съзнание.

-Но как може да се постигне то?

Някой трябва да пос­тави началото.

Тук на теб ти се дава възможност.

Ти можеш да бъдеш първоизточникьт на това Ново Съзнание.

Ти можеш да бъдеш вдъхновението.

Наистина, ти трябва да бъдеш.

-Трябва ли?

А кой друг?

-С какво да започна?

Бъди светлина на света и с нищо не го наскърбявай. Стреми се да градиш, а не да рушиш. Върни моя народ у дома.

-По какъв начин?

Със своя сияен пример. Търси само Божественото. Говори само истинното. Действай само с любов.

Живей Закона на Любовта сега и завинаги. Раздавай всичко. Не искай нищо.

Избягвай рутината.

Не приемай неприемливото.

Учи всички търсещи да разберат за Мен.

Превърни всеки миг от живота си в изблик на лю­бов.

Използвай всеки момент, за да мислиш най-възвише­ните мисли, да изричаш най-възвишените думи, да из­вършваш най-възвишените дела. По този начин ще от­дадеш Слава на своя Свещен Аз, а също ще отдадеш слава и на Мен.

Внасяй мир на земята, като внасяш мир в душите на всички, до чийто живот се докосваш.

Бъди мир.

Чувствай и изразявай във всеки момент своята Божествена Свързаност с Всичко, с всеки човек, с всяко място, с всяко нещо.

Приемай всяко обстоятелство, признавай всяка своя грешка, споделяй всяка радост, съзерцавай всяка тайна. Опитвай се да разбираш хората, прощавай им всяка обида (включително и когато сам се обиждаш), изцелявай всяко сърце, зачитай истината на всеки човек, изпитвай благоговение пред Бога, пред който всеки човек благоговее, защитавай правата на всеки човек, уважавай достойнството на всекиго, защитавай интере­сите на другите хора, помагай им да получат онова, което им е необходимо, смятай всяко човешко същество за свято, виждай във всеки човек неговите най-големи дарования, бъди благословение за всеки човек и вярвай, че бъдещето на всеки човек е сигурно гарантирано от Божията любов.

Бъди жив, диханен пример на най-висшата истина, която обитава в теб.

Говори смирено за себе си, за да не сбърка някой и да не приеме твоята Най-висша Истина за хвалба.

Говори тихо, за да не помисли някой, че просто привличаш внимание към себе си.

Говори нежно, за да почувстват всички Любовта.

Говори открито, за да не помисли някой, че имаш нещо да криеш.

Говори искрено, за да не сгрешиш.

Говори често, за да се чуе твоята дума.

Говори положително, за да не се почувства никой пренебрегнат.

Говори с любов, за да може всеки звук да носи изце­ление.

Говори за мен с всяка своя дума.

Превърни живота си в дар.

Помни винаги, че ти си дар!

Бъди дар за всеки, който влезе в твоя живот и за всеки, в чийто живот ти влизаш. Бъди внимателен да не навлезеш в живота на никой човек, ако не можеш да бъдеш дар за него.

(Ти можеш винаги да бъдеш дар, защото си винаги дар, но понякога не знаеш това.)

Когато някой неочаквано навлезе в твоя живот потърси какъв дар е дошъл да получи от теб този човек.

 

Разговори с Бога

Нийл Уолш

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s