5 признака за емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност характеризира способността на хората да конролират себе си, да управляват останалите и да генерират успехи. Научните изследвания доказват пропорционалната зависимост между емоционалната интелигентност и успеха в кариерата.

Не всеки човек се ражда такъв, но за разлика от IQ, емоционалната интелигентност може да се придобие и подобри с упражнения.

5 са чертите, които обединяват хората с висока степен на емоционална интелигентност.

Това са качества, лесно забележими в ежедневни ситуации- на работа и удома.
Признак №1: Те се справят с критиката без отричане, вина, обвинения или извинения

Един от отличителните белези на хората с висока емоционална интелигентност е чувството за самосъзнание. Това е ясната представа за това, което ни прави щастливи, което ни тревожи, ядосва или отегчава.

Самосъзнанието означава, че знаем кои са нашите силни и слаби страни. То ни позволява да приемаме по правилния начин похвалите и критиката. Това са просто факти, които трябва да се отбележат, анализират и коригират, без изпадане в излишна паника.

При отправена критика към тях, някои хора изпитват вина. Това е знак, че в действителност осъзнават грешката си, но не могат или не желаят да я признаят пред останалите. Извиненията са друга типична реакция на хора с по-ниска степен на емоционална интелигентност.
Признак №2: Те са свободомислещи хора

Високото ниво на самосъзнание позволява емоционално-интелигентни хора да изслушат и разгледат внимателно всяка ситуация, без да реагират прибързано и необмислено. Те не осъждат автоматично чуждите идеи, само защото са различни от тяхната собствена.

Те са отворени към света и комуникират с хората свободно , без предразсъдъци.
Признак №3: Те са добри слушатели

Ефективното слушане изисква разделяне на фактите от тълкуванията на слушателя. Хората с висока емоционалната интелигентност могат да идентифицират емоциите на събеседника си и по този начин извличат най-същественото от разговора, представено по обективен начин.
Признак №4: Те не изкривяват истината

Емоционалната интелигентност изисква признание и уважение на емоциите на хората, около нас, но това не означава, че истината трябва да бъде премълчана или фактите- изкривени. Хората с висока емоционалната интелигентност осъзнават колко важно е, и в същото време трудно , тежките послания да бъдат отправени и приети.

Няма да чуете от тях крещяща откровеност, а спокойно представяне на фактите- без излишен драматизъм или омаловажаване на случващото се.
Признак №5: Те се извиняват, когато сгрешат

Хората с висока емоционална интелигентност не пропиляват ценно време, опитвайки се да докажат, че са прави, когато те осъзнават, че са сгрешили. Вместо да търсят извинения за грешката си, отвръщат с честно извинение, което им позволя да я поправят и бързо да възвърнат старата си позиция.

emotion1

Save

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s