Изпитанията и техният скрит смисъл

Изпитанията ви се дават не за да ви измъчват, а за да ви подтикнат към усъвършенстване на душата. Те ви помагат да измерите степента на вашето духовно разбиране  и отбелязват нивото на достигнатия прогрес. Например, за да преминете от един клас в друг в училище, сте длъжни да се явите на изпити. По подобен начин се оценяват вашите знания и при получаване на шофьорска книжка: вие  заради собствената си безопасност и безопасността на обкръжаващите сте длъжни да демонстрирате своето умение да се справяте с различни ситуации на пътя.

В тези ситуации, изпитанията във вид на пробни задачи, ви се дават не за да ви мъчат или причинят болка, а за да удостоверят, че вие не сте пропуснали нищо съществено в процеса на обучение. Те служат за ваша полза.

Така е и на пътя на познанието. При преминаването от един клас в училището на живота в друг ви предстои да издържите цяла редица изпитания, предназначени да увеличат вашата вътрешна мъдрост. Те ви се дават не за да ви заплашат, въпреки че могат да се приемат и по подобен начин, особено ако се намирате в самия им епицентър. Тези изпитания представляват сами по себе си нещо като неутрална помощ, позволяваща ви да се убедите в собствения си духовен прогрес и да постигнете целите си.

В този случай вие ще можете да разберете силните и слаби страни на своята душа и да започнете да работите над развитието на тези сфери в живота, които се нуждаят от по-нататъчен ръст.

Тежкото преживяване или епизод във вашия живот съвсем не означават, че вие сте се провалили на изпита или че заслужавате това, което ви се случва. Подобна идея възниква от лъжливото убеждение, че някъде там, неизвестно къде, има един разсърден Всемогъщ Бог, който е готов да ви накаже в същата минута, в която сте извършили грешката. Това е останка от патриархалните схващания и в него няма и частица истина.

Бог – това е любов и само любов, и вие винаги сте в самия й център. Създателят няма никога да ви изостави или осъди – вие сами се изостявяте и критикувате себе си. Вие сте като деца, играещи на криеница с Бог, вярвайки, че винаги може да си отидете и да се освободите от свещеното му присъствие, въпреки че всъщност не сте в състояние да направите това.

Вие винаги сте обкръжени и покровителствани от един Безпределен Дух. Изпитанията във вашия живот – това не са божествено възмездие от страна на ревнивия Създател, на когото не му харесвате вие или нещо направено от вас. Те просто показват, че се движите активно по пътя на житейските уроци. Трудностите не трябва да се разглеждат като наказание, а като нещо, което сами привличате към себе си, тъй като се издигате на следващото ниво на осъзнаване на своята свещена природа.

Истината е в това, че ние не сме нито святи, нито грешници. Ние сме божествени и свещенни Божии деца, сътворени  с любов. А нашето странстване по пътя на живота се планира от нашата душа с цел да ни помогне да се учим. Създателят ни помага като дава съгласие за този план и ни подлага на изпитания, преодолявайки които ние прогресираме.

На всеки човек за развитие на душата ежедневно се дава не по-малко от дузина изпитания. И само от нас зависи, ще успеем ли да разпознаем в тях благоприятните възможности за това развитие и да се сдобием с успех.

У всеки човек има тъмна страна – например „лъжец”, „тиранин”, „манипулатор”, „насилник”, – която се проявява, когато човек общува с тези, които смята че стоят по-високо или по-ниско от него. На равнището на душата йерархия в ранговете не съществува: всички духове са равностойни. Всяка друга представа е погрешна и ви ограничава.

Когато ви води изкушението да осъдите или разкритикувате друг, го оценявайте като целеви тест, даващ ви се от вашия Висш Аз като възможност да разширите вашето осъзнаване и възприятие на тези, с които делите единен Божествен Дух.

Този изпит може да приема най-различни форми: например, към вас идва пиян бездомник, живеещ от това, че предава празни бутилни и проси пари; или ви засича на пътя млад недисциплиниран шофьор, носещ се стремително; или в магазина ви лъже продавачът; или куриерът ви доставя не това, което сте поръчали и при това иска повече пари.

Как посрещате тези духовни изпити? Търпеливи, добри и толерантни ли сте? Или Или нетърпеливи, груби и жестоки? И не е важно, наблюдава ли ви някой или не. Вие сами знаете истината.

Всяка от тези ситуации ви се дава на жизнения ви път като шанс да се поупражните в повече любов и нежност. Някои от тези изпитания могат да се понесат по-лесно, отколкото други. Но колкото са по трудни,толкова по-бързо вашата душа стига до следващото ниво. Милосърдно и с достойнство възприемайте всички раздразнителни моменти, знаейки, че те са изпитания и дар Божи.

 

Откъс от книгата : „Уроците на душата и нейната мисия” от Соня Чокет

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s